Josef Šolc 1949_0.JPGMaestro Josef Šolc je v současné době nejstarším aktivním členem Českého šermířského klubu Riegel (zal. 1902), kam poprvé vstoupil v roce 1949. V roce 1961 společně s kolegy z Riegelu pplk. Eduardem Wagnerem, Dr. Janem Černohorským a dalšími Riegeliány se podílel na zformování první skupiny historického šermu v tehdejším Československu, která od roku 1962 začala vystupovat pod názvem Mušketýři & Bandité, čímž u nás a později i ve světě odstartoval fenomén zvaný „historický šerm“. Vedle pplk. Eduarda Wagnera a Dr. Jana Černohorského je tak maestro Josef Šolc jedním z otců zakladatelů Českého historického šermu.

 
V červnu roku 2017 měla Škola historického šermu Ars Dimicatoria tu čest udělit v Praze mistru Josefu Šolcovi za jeho dlouholeté zásluhy na poli historického šermu titul Čestný mistr šermu.
 

 

 

předání diplomu_0.JPG
společné foto_0.JPG