Všichni nově příchozí do České zemské šermírny se učí klasickému šermu 19. století francouzským fleretem a soubojový kordem, který tvoří základ curricula.

Výuka začíná základními postoji a kroky, dále pokračuje přes základní polohy zbraní a kryty, až po akce útočné, odvety a nepravidelné akce.
Studenti si v průběhu základního výcviku osvojují body, obnovy útoku, záludy, vazby a jejich změny, úhozy na čepel, smyky a vmyky, úhyby a výhyby, které následně rozvíjejí ve smluvených cvičeních (s důrazem na co největší přesnost a následnou rychlost) a také ve cvičeních volných (kdy není známo, kdo bude zasažen).

Výstroj: šermířská maska (350 N), šermířská vesta (350 N), šermířské rukavice.
Výzbroj: francouzský fleret a soubojový kord (zajišťuje škola AD).

Upozornění: 
V prvních třech měsících výuky stačí začátečníkům pouze vlastní šermířské rukavice a sportovní oblečení černé barvy. Po třech měsících je nutná vlastní šermířská maska a vesta.
Cvičné zbraně nemají ostré břity a hroty, nicméně při manipulaci s nimi je vždy nutné dbát na BEZPEČNOST a KÁZEŇ a striktně DODRŽOVAT INSTRUKCE dané cvičitelem.
 

Francouzský fleret_0.jpg   Francouzský soubojový kord_0.jpg
 
Fleretové, kordové a kordíkové polohy zbraně
2) prima_1.JPG
Prima

 

3) sekonda_0.JPG
Sekonda

 

4) tercie_0.JPG
Tercie

 

5) kvarta_0.JPG
Kvarta

 

6) kvinta_0.JPG
Kvinta

 

7) sixta_0.JPG
Sixta

 

8) septima_0.JPG
Septima

 

9) oktáva_0.JPG
Oktáva
10) výpad_0_0.JPG
Výpad
11) návrat na střeh_0_0.JPG
Návrat na střeh
 
 
20) kryt primou_0.JPG
Kryt primou

 

21) kryt sekondou_0.JPG
Kryt sekondou

 

22) kryt tercií_0.JPG
Kryt tercií

 

23) kryt kvartou_0.JPG
Kryt kvartou

 

24) kryt kvintou_0.JPG
Kryt kvintou

 

25) kryt sixtou_0.JPG
Kryt sixtou

 

26) kryt septimou_0.JPG
Kryt septimou

 

27) kryt oktávou_0.JPG
Kryt oktávou

 

12) odskok I_0.JPG   13) odskok II_0.JPG
Odskok z výpadu do střehu