Back to Top
 
 
 

Čestný mistr šermu Josef Šolc

Maestro Josef Šolc je v současné době nejstarším aktivním členem Českého šermířského klubu Riegel (zal. 1902), kam poprvé vstoupil v roce 1949. V roce 1961 společně s kolegy z Riegelu pplk. Eduardem Wagnerem, Dr. Janem Černohorským a dalšími Riegeliány se podílel na zformování první skupiny historického šermu v tehdejším Československu, která od roku 1962 začala vystupovat pod názvem Mušketýři & Bandité, čímž u nás a později i ve světě odstartoval fenomén zvaný „historický šerm“. Vedle pplk. Eduarda Wagnera a Dr. Jana Černohorského je tak maestro Josef Šolc jedním z otců zakladatelů Českého historického šermu.

V červnu roku 2017 měla Škola historického šermu Ars Dimicatoria tu čest udělit v Praze mistru Josefu Šolcovi za jeho dlouholeté zásluhy na poli historického šermu titul Čestný mistr šermu.

V říjnu 2020, v rámci oslavy svých 85. narozenin přijal Maestro Josef Šolc na akci SabreSlash 2020 v Praze od klubu vojenské šavle Barbasetti Military Sabre (since 1895) titul Čestný mistr jako ocenění za svůj celoživotní přínos pro sportovní jakož i historický šerm. Společně se svými šermířskými kolegy podplukovníkem Eduardem Wagnerem a Dr. Janem Černohorským stojí jako jeden z otců zakladatelů českého historického šermu, který započal na nádvoří Schwarzenberského paláce v Praze 15. září 1960 o páté hodině odpolední.