Back to Top
 
 
 

Knihy

Knižní edice Ars Dimicatoria
Škola historického šermu Ars Dimicatoria ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Elka Press vytvořila v roce 2015 Knižní edici Ars Dimicatoria, která je zaměřena na publikace s tematikou šermu.

V rámci Knižní edice Ars Dimicatoria již vyšlo:

  1. Joachim Meyer: Šerm mečem, 2015
  2. Jacob de Gheyn: Výcvik se zbraněmi, 2015
  3. Joachim Meyer: Šerm tesákem, 2016
  4. Wojciech Zablocki: Šavle světa, 2016
  5. Joachim Meyer: Šerm rapírem, 2016
  6. Domenico Angelo: Škola šermu, 2018
  7. Čestmír Čivrný: Šerm fleretem, 2018

Nakladatelství a vydavatelství Elka Press
Nakladatelství Elka Press vydává od roku 1991 vojensko-historické publikace, jak překladové tak původní.

Již vyšlo:
Josef Dolejší a Leonid Křížek: Husité, 2009
Leonid Křížek a Jiří Kovařík: Historie evropských duelů a šermu I – Od starověku k branám renesance, 2013
Leonid Křížek a Jiří Kovařík: Historie evropských duelů a šermu II – Čas rváčů a duelantů, 2014
Leonid Křížek: Historie evropských duelů a šermu III – Od duelového ke sportovnímu kolbišti, 2015