Back to Top

Mistr šermu Michael Kňažko

Maître d’armes Michael Kňažko působí jako odborný pedagog Centra pohybové přípravy Akademie múzických umění Praha a Pražské konzervatoře, kde vyučuje klasický šerm 19. století francouzským fleretem a italskou šavlí. Šermovat začal v 80. letech minulého století na AMU Praha u šermířského mistra RnDr. Pavla Plcha, jehož záměrem bylo propojení šermu scénického s reálným šermem a získání autentických poznatků z duelového šermu aplikovatelných v divadelní praxi. Další šermířské zkušenosti a znalosti nabyl pan Kňažko pod vedením šermířského mistra Jana Kostky, který studoval šerm pod vedením šermířských mistrů v TJ Lokomotiva Plzeň v 70. letech minulého století. V posledních deseti letech následoval pan Kňažko mistra šermu Leonida Křížka, aprobovaného trenéra šermu ČŠK Riegel (zal. 1902).

Pod vedením mistra Křížka studoval šerm vojenskou šavlí (linie: Luigi Barbasetti) a bodákem. V roce 2023 složil po vedením mistra Leonida Křížka a mistra Josefa Šolce zkoušku a získal titul mistra šermu maître d’armes.
Je mistrem šermu (maître d’armes ) České zemské šermírny, domovské la Salle d’Armes školy historického šermu ARS DIMICATORIA a klubu vojenské šavle BARBASETTI MILITARY SABRE (since 1895).
Z historických zbraní vyučuje šerm francouzským fleretem a kordíkem, vojenskou šavlí, bodákem, polskou šavlí a španělským rapírem.

Kromě evropských stylů šermu se přes dvacet let zabývá čínským uměním boje.
Má na starosti organizačně provozní záležitosti České zemské šermírny, Školy historického šermu ARS DIMICATORIA a klubu vojenské šavle BARBASETTI MILITARY SABRE (since 1895).