Back to Top
 
 
 

Základní výcvik

Všichni nově příchozí do České zemské šermírny se učí klasickému šermu 19. století francouzským fleretem a soubojový kordem, který tvoří základ curricula.

Výuka začíná základními postoji a kroky, dále pokračuje přes základní polohy zbraní a kryty, až po akce útočné, odvety a nepravidelné akce.
Studenti si v průběhu základního výcviku osvojují body, obnovy útoku, záludy, vazby a jejich změny, úhozy na čepel, smyky a vmyky, úhyby a výhyby, které následně rozvíjejí ve smluvených cvičeních (s důrazem na co největší přesnost a následnou rychlost) a také ve cvičeních volných (kdy není známo, kdo bude zasažen).

Výstroj: šermířská maska (350 N), šermířská vesta (350 N), šermířské rukavice.
Výzbroj: francouzský fleret a soubojový kord (zajišťuje škola AD).

Upozornění:
V prvních třech měsících výuky stačí začátečníkům pouze vlastní šermířské rukavice a sportovní oblečení černé barvy. Po třech měsících je nutná vlastní šermířská maska a vesta.
Cvičné zbraně nemají ostré břity a hroty, nicméně při manipulaci s nimi je vždy nutné dbát na BEZPEČNOST a KÁZEŇ a striktně DODRŽOVAT INSTRUKCE dané cvičitelem.

Fleretové, kordové a kordíkové polohy zbraně