Back to Top
 
 
 

Pokročilý výcvik

Pokročilý výcvik rozvíjí dovednosti a znalosti získané ve výcviku základním a rozšiřuje jejich škálu skrze volný potyk s omezenou látkou (smluvené utkání) a volný šerm, v němž se uplatňují všechny nabyté teoretické poznatky a praktické zkušenosti (volné utkání).

Pokročilý výcvik je zaměřen na šerm se zbraněmi různých historických období.

19. století: italská vojenská šavle, bodák

17.–18. století: francouzský kordík

17.–18. století: polská šavle

17. století: španělský rapír

Výstroj: šermířská maska (1600 N), šermířská vesta (800 N), šermířské rukavice, adekvátní chrániče.
Výzbroj: vlastní šavle, kordík, rapír, bodák.

Upozornění:
Pro šerm těžšími zbraněmi (šavle, kordík, rapír, bodák) je nutná adekvátní zesílená šermířská výstroj.
Cvičné zbraně nemají ostré břity a hroty, nicméně při manipulaci s nimi je vždy nutné dbát na BEZPEČNOST a KÁZEŇ a striktně DODRŽOVAT INSTRUKCE dané cvičitelem.