Back to Top
 
 
 

Španělský rapír

Espada ropera

S rozvojem a rozšířením palných zbraní na evropských bojištích se těžká zbroj začala postupně odkládat a mezi chladnými zbraněmi získával nadvládu bodný meč. V období renesance se začal rychle rozvíjet nový typ meče. Čepel se prodlužovala a dále zeštíhlovala, záštita se obohacovala o nové ochranné prvky. Zvyšovala se kvalita a snižovala váha. Vznikal kord, jako zbraň vojenská, a jeho civilní podoba, štíhlý bodný rapír, zbraň kavalírů, vhodnější pro duelový šerm – espada ropera.

Od druhé poloviny 16. století vznikaly v Itálii a Španělsku různé formy rapírů. První typy rapírů měly jednoduché záštitné koše složené z drátěných úponků, které se postupně stávaly složitějšími, aby efektivněji chránily ruku šermíře. Nejznámější typ španělského rapíru se zvoncovým košem, dokonale chránícím ruku před bodem, s dlouhou rovnou záštitnou příčkou a velmi krátkou rukojetí se začal používat kolem poloviny 17. století. Tento druh rapíru se ve Španělsku a jeho državách užíval k boji ještě na začátku 19. století.

Škola Ars Dimicatoria následuje metodiku španělského směru šermu rapírem, Destreza, školy Esgrima Histórica pod přímým vedením maestra Alberta Bomprezziho z Madridu. Škola Esgrima Histórica spadá pod Asociación Espaňola de Esgrima Antigua.

Od roku 2017 škola Ars Dimicatoria zve maestra Alberta Bomprezziho každoročně do Prahy na výukové semináře, které pořádá pod názvem „Destreza in Prague with Alberto Bomprezzi“.

V roce 2020 vznikl v rámci České zemské šermírny klub zaměřený na šerm španělským rapírem pod názvem Leonis Guilielmi de Kaunitz 1636 na počest Lva Viléma z Kounic (1614-1655), prvního českého kavalíra, který studoval umění šermu španělským rapírem „La Verdadera Destreza“ během svého pobytu v Madridu v září 1636.

V roce 2022 se během víkendového semináře „Destreza in Prague with Alberto Bomprezzi“ uskuteční první turnaj v šermu španělským rapírem pod názvem „Tourney of Leonis Guilielmi de Kaunitz 1636“ (Turnaj Lva Viléma z Kounic 1636), kterým chceme uctít prvního českého šlechtice, který studoval šerm španělským rapírem v Madridu v roce 1636.

Metodika: maestro Alberto Bomprezzi, Španělsko
Instruktor: prévôt d’armes Michael Kňažko
Metodické příručky:
Gerard Thibault: Academie de l´Espee, 1628
Leonid Křížek, Jiří Kovařík: Historie evropských duelů a šermu II – Čas rváčů a duelantů, 2014

Alberto Bomprezzi: Theory and Practice of La Verdadera Destreza, Madrid 2020
Zásahová plocha: celé tělo, bodmo i sečmo