Back to Top

Mušketýři a Bandité

Historie první skupiny historického šermu Mušketýři & Bandité
Skupina historického šermu „Mušketýři & Bandité“ skončila v roce 1997 svoji činnost nečinností.

Předkládám vám konečný účet působení první skupiny, která začala pravidelně vystupovat
pod shora uvedeným názvem od léta 1962 na nádvoří Vojenského historického muzea – tzv.
Schwarzenberského paláce v Praze na Hradčanském náměstí.

Začátek je však nutno hledat v roce 1953, kdy se v Hudebním divadle v Karlíně začala při-
pravovat inscenace Nezvalových „Mušketýrů“. Profesor Pražské konzervatoře Svatopluk
Skyva (4x Mistr republiky v šermu šavlí a trenér Riegelu) byl pověřen choreografií šermů.


Spolu s Dr. Janem Černohorským (6x Mistr republiky ve fleretu a kordu a trenér v Riegelu)
přivedli na jeviště 8 šermířů a zapojili je do představení. Šermovalo se dle hudby. Páni mušketýři Vladimír Ráž, Robert Vrchota, Vlasta Burián a Milota-Holcman měli během památného souboje – to jest s námi – veršované repliky, takže šerm byl spíše symbolický. Ale vždycky jsme prohráli. Představení se hrálo 2 sezóny, nemocného Vlastu Buriána nahradil František Černý. Honorář byl 16,-Kč za osobu a představení.

Pak začalo období příprav na skutečný historický šerm: studium literatury, vyrábění zbraní,
ověřování způsobu boje různými zbraněmi, shánění rekvizit, stavba jednotlivých soubojů a celého pořadu. V této době jsme vystupovali jen s jednotlivými „čísly“ na dětských besídkách, plesech, módních přehlídkách a letních pionýrských táborech. Přišla i zranění, odchody na vojnu, ale i příchody nových nadšenců; avšak výhradně z řad šermířů, nejvíce z Riegelu a ČKD. V září 1959 se objevil v klubu Eduard Wagner, plukovník v. v., pracovník Vojenského historického muzea, autor knih o Husitství, o zbraních z 30. leté války a dalších publikací přeložených do světových jazyků. Ve spolupráci s Dr. Janem Černohorským a Svatoplukem Skyvou se 18. 9. 1960 na nádvoří Vojenského historického muzea na Hradčanech uskutečnilo první komponované představení jako nábor nováčků pro sportovní šerm–viz Přílohy č.: I a II. Přestavení bylo bez hudby, kostýmy vypůjčené z Vinohradského (tehdy Armádního) divadla. Ukázku šermu dvoručákem předvedl jen jeden lancknecht, protože jsme druhý dvouručák neměli – jedním slovem začátek.

Ale ohlas byl veliký, bylo tam asi 800 diváků. A tak se v muzeu od května 1962 začalo s pravidelným vystupováním s pořady „7 rytířských zbraní“ a „Vyprávění starého zbrojnoše“, vždy s doprovodným slovem profesionálního herce. Stále jsme pilně trénovali: v pondělí, ve středu a v pátek byl na pořadu sportovní šerm, v úterý a ve čtvrtek historický šerm, vždy 2,5-3 hodiny.

V zimě jsme o sobotách a nedělích absolvovali závody ve sportovním šermu, několik členů
M & B se stalo Mistry republiky v jednotlivcích nebo družstvech. ČŠK Riegel měl v této době
cca 200 členů a ročně získával 3-4 tituly z osmi. Od května do září byla vystoupení v Muzeu
nebo na hradech, výročích založení měst, apod. Všichni jsme byli normálně zaměstnaní nebo studující, někteří jsme byli ženatí a měli děti.

Účinkování ve Vojenském historickém muzeu skončilo v srpnu 1968, kdy střelba z mušket a bambitek byla záminkou ke zrušení těchto představení (znovu jsme tady vystupovali v letech 1980 a 1981).

Ale to už jsme se dostali do hledáčku režisérů a scénáristů – začala naše bohatá činnost na poli divadelním, filmovém a posléze televizním. V roce 1967 jsme v programu „Československá revue“ vystupovali 6 týdnů v Paříži v Olympii, o 2 roky později v rámci ÚDA Praha jsme šermovali 2 měsíce v šesti zemích Jižní Ameriky. Od roku 1971 začala naše dvacetiletá spolupráce s Národním divadlem, kdy si členy naší skupiny vybral režisér Miroslav Macháček do Jindřicha V.

Avšak stále jsme si udržovali svá vystoupení na hradech, zámcích, při oslavách výročí vzniku
měst i památných bitev, na letních dětských táborech apod. A právě části našich šermířských “čísel” jsme uplatnili v divadlech a filmech. Velice nám prospělo, že byl náš projev působením divadelních a filmových režizérů kultivován, za což jim vzdáváme dík. Období největšího rozvoje a počtu účinkování na veřejnosti, v divadlech, filmu a televizi spadá do let 1970 – 1982, kdy skupinu vedl Ing. Petr Lebeda. V neposlední řadě nás udrželo provozování sportovního šermu, zejména šermu šavlí.

Na závěr chci poděkovat všem aktérům za jejich úsilí ve prospěch skupiny, i všem těm, kteří nám pomohli uskutečnit naše představy, a také vzpomenout těch, kteří již nejsou mezi námi.

V přílohách najdete údaje o skupině a výčet našich aktivit až do roku 1997, kdy jsme prakticky skončili.

Tento dokument jsem sepsal na oslavu 50. výročí našeho prvního vystoupení 1. skupiny historického šermu v naší vlasti.

Sepsáno k 31. 12. 1997
Josef Šolc, ročník 1935