Back to Top

Výstroj a výzbroj

Základní výcvik školy ARS DIMICATORIA
Výstroj: šermířská maska (1600 N), šermířská vesta (350 N), šermířské rukavice.
Výzbroj: francouzský fleret a soubojový kord (zajišťuje škola AD).

Upozornění:
V prvních třech měsících výuky stačí začátečníkům pouze vlastní šermířské rukavice a sportovní oblečení černé barvy. Po třech měsících je nutná vlastní šermířská maska a vesta.
Cvičné zbraně nemají ostré břity a hroty, nicméně při manipulaci s nimi je vždy nutné dbát na BEZPEČNOST a KÁZEŇ a striktně DODRŽOVAT INSTRUKCE dané cvičitelem.

Pokročilý výcvik školy ARS DIMICATORIA
Výstroj: šermířská maska (1600 N), šermířská vesta (800 N), šermířské rukavice, adekvátní chrániče.
Výzbroj: vlastní šavle, kordík, rapír.

Upozornění:
Pro šerm těžšími zbraněmi (šavle, kordík, rapír, bodák) je nutná adekvátní zesílená šermířská výstroj.
Cvičné zbraně nemají ostré břity a hroty, nicméně při manipulaci s nimi je vždy nutné dbát na BEZPEČNOST a KÁZEŇ a striktně DODRŽOVAT INSTRUKCE dané cvičitelem.

Doporučení výrobci výstroje
Nico Fuduli – Madrid, Spain – vesty na šerm

GAJARDONI – Itálie – rukavice na šerm šavlí
5mfencing – Praha – vesty, masky, rukavice

PBT – Praha – vesty, masky, rukavice