Back to Top
 
 
 

Barbasetti 1899 sabre series

Barbasetti 1899 sabre series obsahuje materiál z knihy Maestra Luigi Barbasettiho o šermu šavlí Das Säbelfechten vydané ve Vídni v roce 1899 pro potřeby vojenských učitelů šermu, absolventů Tereziánské vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě (Theresianische Militärakademie Wiener Neustadt).

Sraz, střeh, výpad

Posun, odsun

Odskok

Máchy (pohled zepředu)

Máchy (pohled ze strany)

Výzvy

Přímé seky (pohled ze strany)

Seky máchem (pohled ze strany)

Bod (pohled ze strany)